OESlogo


Podręcznik


Użytkownika


IPClogo

IPC Sp. z o.o.
ul. Łużycka 16/314
44-100 GLIWICE
www.ipc.biz.pl ipc@ipc.biz.pl

Autorskie prawa majątkowe do niniejszej dokumentacji oraz programu komputerowego OeS przysługują firmie IPC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Łużycka 16/314.

Program i wszystkie jego komponenty, bazy danych i pliki dyskowe oraz związane z aplikacją materiały, nośniki danych i dokumentacja chronione są prawem autorskim.

Powyższe prawa są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami).

Powielanie w jakiejkolwiek postaci wymienionych elementów programu i jego dokumentacji bez pisemnej zgody firmy IPC Sp. z o.o. jest zabronione.

Licencję oraz warunki użytkowania programu określa stosowna Umowa licencyjna.

IPC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu bez aktualizacji niniejszej instrukcji.

Copyright © 2022 by IPC Sp. z o.o.


ul. Łużycka 16/314, 44-100 GLIWICE
NIP: 631-266-01-81


KRS: 0000593731

Strona główna

Spis treści: