Program OeS 6 służy do wspomagania obliczeń inżynierskich w sieciach elektroenergetycznych. W szczególności przeznaczony jest do wykonywania obliczeń sieci elektroenergetycznych w warunkach roboczych i zwar­cio­wych oraz do analizy zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych.
Program przeznaczony jest do obliczeń w sieciach elektrycznych promieniowych i wie­lo­krot­nie zamkniętych. 
Program pozwala na analizę pracy sieci WN, SN i nN.

Możliwości obliczeniowe zależą od posiadanego wariantu oprogramowania, podstawowe przedstawiono w tabeli poniżej:

 

Funkcjonalność

Wariant oprogramowania

BASIC

PROF

EXPERT

Moduł Rozpływy – rozpływ prądów roboczych: napięcia węzłowe, prądy gałęziowe, straty mocy, spadki i odchylania napięcia, analiza mocy biernej

+

+

+

Moduł Zwarcia – analiza zwarciowa: rozpływ prądu zwarciowego, parametry prądu zwarciowego w każdym węźle sieci dla zwarć symetrycznych i niesymetrycznych – 2-f i 2-f z ziemią, 1-f doziemne i 1-f z przewodem N, impedancja pętli zwarcia

+

+

+

Baza danych elementów - wypełniona danymi 20 000 elementów sieciowych

+

+

+

Moduł Rozruchy – analiza rozruchu maszyn wirujących

 

+

+

Moduł Harmoniczne – rozpływu prądu roboczego z uwzględnieniem wyższych harmonicznych, odkształcenia prądu i napięcia, współczynnik THD

 

+

+

Moduł Zabezpieczenia – analiza zabezpieczeń: dobór nastaw, sprawdzanie czułości, selektywność

 

 

+

Baza danych zabezpieczeń – bezpieczniki, wyłączniki, CZAZ (zabezpieczenia cyfrowe)

 

 

+

Moduł Obciążalność Kabli (OKAB) – wyznaczanie obciążalności lub temperatury kabla przy zadanym obciążeniu prądowym, przy dowolnej liczbie i ułożeniu wiązek kablowych

*

*

*

 *) Moduł OKAB jest opcjonalny i może zostać odpłatnie dołączony do każdego wariantu oprogramowania.


Oferujemy licencje czasowe (12- lub 6-cio miesięczne).

Dotychczasowym Klientom proponujemy w atrakcyjnej cenie aktualizację do nowszej wersji.

W ofercie dostępna jest również licencja EDU do zastosowań niekomercyjnych, udostępniana głównie:
    - uczelniom na potrzeby wyposażenia pracowni komputerowych,
    - wykładowcom i pracownikom uczelni
      w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz realizacji prac naukowo-badawczych,
    - doktorantom i studentom - na wniosek Promotora w celu realizacji prac naukowo-badawczych
      (m.in. prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich).

Ceny podajemy po zapytaniu ofertowym.
Dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.