PS_Sag

Program PS–Sag wspomaga obli­czenia zwisów i naprężeń w prze­wo­dach linii napo­wietrz­nych. Obliczenia mogą być wykonywane wg norm krajowych (PN-EN 50341:2005 i PN-E-05100-1:1998) lub dowolnie ustalonych warunków. Prezentowane są tablice zwisów i naprężeń oraz tablice montażowe dla dowol­ne­go przewodu i dowolnego zakresu rozpiętości przęsła, w sze­ro­kim zakresie temperatur.

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.