PS_Sag

Program PS–Sag wspomaga obli­czenia zwisów i naprężeń w prze­wo­dach linii napo­wietrz­nych. Obliczenia mogą być wykonywane wg norm krajowych (PN-EN 50341:2005 i PN-E-05100-1:1998) lub dowolnie ustalonych warunków. Prezentowane są tablice zwisów i naprężeń oraz tablice montażowe dla dowol­ne­go przewodu i dowolnego zakresu rozpiętości przęsła, w sze­ro­kim zakresie temperatur.

Możliwe jest również zadanie przeprężenia oraz uwzględnienie w obliczeniach charakterystyki rozciągania przewodu.

 

Możliwości obliczeniowe PS–SAG

Cechy ogólne programu:

 • możliwość obliczenia sekcji złożonej z kilku przęseł (przy czym liczba przęseł może być równa 1),
 • granicę sekcji wyznacza słup mocny,
 • obliczenia w sekcji wieloprzęsłowej wykonywane są na zasadzie przęsła równoważnego,
 • nie jest uwzględniana asymetria obciążeń w przęsłach.

W programie można wykonać dwa rodzaje obliczeń, których wynikiem są:

 • tablica zwisów i naprężeń,
 • tablica montażowa.


W szczególności, za pomocą programu PS–Sag można uzyskać:

Określanie warunków pracy programu

 • wydruki tablic zwisów i naprężeń dla dowolnego przewodu i dowolnego zakresu rozpiętości przęseł, w szerokim zakresie temperatur (do 200°C). Obliczenia mogą być wykonywane wg norm krajowych lub dowolnie ustalonych warunków,

 • wydruki tablicy montażowej dla dowolnego przewodu i przęseł w sekcji, w zakresie temperatur od -5°C do 40°C co 5°C. Możliwe jest również zadanie przeprężenia. Obliczenia mogą być wykonywane wg norm lub dowolnie ustalonych warunków,

 • obliczenia specjalne, zawierające wydruki tablic zwisów i naprężeń oraz tablic montażowych, uwzględniające rodzaj charakterystyki rozciągania przewodu,

 • wyniki zapisane w postaci pliku CSV, pozwalającego na dalszą obróbkę danych w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym,
 • wszystkie wydruki można zapisać w postaci pliku graficznego, w celu archiwizacji.

Zalety programu PS–SAG

 • prostota obsługi, duża funkcjonalność oraz dokładność obliczeń,
 • możliwość wyboru normy, zgodnie z którą są przeprowadzane obliczenia; dotyczy to warunków klimatycznych, dla jakich mają być wykonywane obliczenia,
 • możliwość wyboru modelu liniowego lub nieliniowego; model dotyczy przyjęcia do obliczeń rodzaju charakterystyki rozciągania przewodu,
 • umożliwienie użytkownikowi wprowadzania własnych zadanych warunków, dla których mają być przeprowadzane obliczenia,
 • możliwość wprowadzania parametrów nowych przewodów do bazy przewodów,
 • przedstawienie wyników obliczeń w przejrzystych tabelach,
 • możliwość zapisu wyników w postaci pliku CSV,
 • umożliwienie wygenerowania raportu z wynikami obliczeń, który można wydrukować lub zapisać jako obraz JPEG.

Dane wejściowe do obliczeń

Program PS–SAG - okno Dane wejściowe do obliczeń

Położenie punktów charakterystycznych

Interpretacja położenia punktów charakterystycznych 

Szerszy opis funkcji programu można znaleźć w menu Pobieranie plików.

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.