Lista dotychczasowych wersji programu OeS


Dotychczasowym Klientom proponujemy migrację do nowszej wersji w atrakcyjnej cenie.

Ceny podajemy po zapytaniu ofertowym. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Numer wersji
Data pierwszego i ostatniego wydania
Najważniejsze zmiany
1.x - 3.x 1996 - 2009 --- 
4.0 2008.12.01 - 2009.05.26 Przejście aplikacji na środowisko .NET, nowy format pliku schematu *.os4 (XML)
4.1 2009.07.21 - 2013.12.31 Eksport schematu do grafiki DXF, uporządkowanie oznaczeń kierunków przepływu mocy i prądów biernych, poprawki zgłaszane przez Klientów
4.2  (wersja rozwojowa,
bez wydań komercyjnych) 
 Nowy moduł obliczeń niezawodnościowych, modyfikacje na potrzeby analizy rozwoju sieci dystrybucyjnych
4.3 2012.06.19 - 2013.07.31 Dodany moduł obliczeń zgrzewarkowych dla przemysłu motoryzacyjnego
4.4  (wersja rozwojowa,
bez wydań komercyjnych) 
Dodany parametr "Napięcie rzeczywiste" i nowa metodyka obliczeń rozpływowych (zwiększenie dokładności przez uwzględnienie rzeczywistych przekładni transformatorów), dodany moduł rozruchu silników, nowy moduł obliczeń do 50 harmonicznych, testy nowego formatu pliku, poprawki związane z edycją schematu
4.5 2013.12.10 - 2014.10.22 Nowy format pliku (*.os5)
4.6 2014.12.10 - 2016.05.23 Dodany moduł dynamicznych etykiet wyników obliczeń
4.7 2015.12.23 - 2016.04.26 Dodany moduł "Prosument" dla spółek dystrybucyjnych
4.8

2016.06.01 - 2020.01.01

Dodany moduł bazy danych katalogowych elementów
6.0

aktualna
od 2020.06.01

Wdrożenie wersji OeS 6.
Nowe struktura i funkcjonalności. Nowy format pliku (*.os6)

 

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.