Aktualności

 

Pragniemy poinformować, że od września 2020 roku nasz produkt OeS 6 posiada pozytywną opinię do zastosowań w podziemnych zakładach górniczych wydaną przez Instytut Techniki Górniczej "KOMAG" - Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą.

Podstawę prawną opinii stanowiły:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118, z późn. zm.).

Oprogramowanie badano m.in. pod względem zgodności zgodności z takimi aktami normatywnymi jak:

 • PN-G-42060:1997,
 • PN-G-42042:1998,
 • PN-G-42044:2000,
 • PN-EN 60909-0:2016-09,
 • PN-EN 60909-3:2010,
 • PN-HD 60364-4-41:2017-09,
 • PN-EN 61082-1:2015-03,
 • PN-EN 60617-2:2003,
 • PN-EN  61970-301:2017-07,
 • PN-EN 50160:2010.

 

 

Z dniem 01.01.2020 r. zakończył się rozwój wersji OeS 4.8

Bieżącą wersją komercyjną programu jest OeS 6.0.

!!! Program zyskał nową strukturę oraz szereg nowych funkcjonalności

Ceny zakupu nowych licencji oraz migracji ze starszych wersji OeS 6.x podajemy po zapytaniu ofertowym (adres mailowy w dziale Kontakt).

     

 

 

Zagrożenie łukiem elektrycznym
 

Od początku roku 2017 rozpoczęliśmy świadczenie usługi szkoleń w zakresie zagrożeń od łuku elektrycznego w kontekście amerykańskiej normy NFPA 70E, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 110.2 (D).

Ogólny zakres szkolenia:

 1. Zagrożenia związane z łukiem elektrycznym (zjawisko, oddziaływania),
 2. Wymagania NFPA 70E dla personelu
  (procedury, oznakowanie stref, znaczenie kategorii ARC, stosowanie środków PPE),
 3. Praktyczne stosowanie PPE odpowiednio do ARC.
 4. Podstawowe zasady ratownictwa w zakresie wymaganym przez NFPA 70E.

Zgodnie z zaleceniem NFPA 70 110. (E) odbycie i ukończenie szkolenia jest dokumentowane (protokół, certyfikat).

 

MeLiNet logo  

Z dniem 01.12.2016 r. zakończył się rozwój wersji MeLiNet 1.x

Bieżącą wersją komercyjną programu jest MeLiNet 2.0.

- Program rozszerzono o nowe funkcjonalności
.m.in. o obliczanie napięć i prądów UZIOMOWYCH

Instrukcję do nowego modułu można znaleźć w dziale Pobieranie plików Opis MeLiNet.pdf.

Ceny zakupu nowych licencji oraz migracji ze starszych wersji MeLiNet 1.x podajemy po zapytaniu ofertowym (adres mailowy w dziale Kontakt).

 

Materiały XIX Seminarium Energotestu "Automatyka w Elektroenergetyce"

 

W dziale plików do pobrania udostępniamy pliki PDF z autorskimi publikacjami dotyczącymi  problematyki łuku elektrycznego.

W referatach omówiono podstawowe zagadnienia związane z:

 • oddziaływaniem łuku elektrycznego na organizm ludzki oraz urządzenia,
 • aktualnym stanem prawnym i wymaganiami normatywnymi,
 • metodyką wyznaczania stopnia zagrożenia łukiem,
 • metodami ograniczania zagrożenia pochodzącego od łuku elektrycznego.

Referat "Ochrona ludzi i urządzeń - zagrożenie łukiem elektrycznym i możliwości jego ograniczenia" wygłoszony został w kwietniu 2016r. na zorganizowanym w Szczyrku przez firmę Energotest Sp. z o.o. XIX Seminarium "Automatyka w Elektroenergetyce".

Artykuł "Zagrożenie łukiem elektrycznym i możliwości jego ograniczenia" opublikowany został w czasopiśmie Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) Wiadomości Elektrotechniczne nr 9/2016.

 

 

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.