Pragniemy poinformować, że od września 2020 roku nasz produkt OeS 6 posiada pozytywną opinię do zastosowań w podziemnych zakładach górniczych wydaną przez Instytut Techniki Górniczej "KOMAG" - Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą.

Podstawę prawną opinii stanowiły:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118, z późn. zm.).

Oprogramowanie badano m.in. pod względem zgodności zgodności z takimi aktami normatywnymi jak:

 • PN-G-42060:1997,
 • PN-G-42042:1998,
 • PN-G-42044:2000,
 • PN-EN 60909-0:2016-09,
 • PN-EN 60909-3:2010,
 • PN-HD 60364-4-41:2017-09,
 • PN-EN 61082-1:2015-03,
 • PN-EN 60617-2:2003,
 • PN-EN  61970-301:2017-07,
 • PN-EN 50160:2010.

 

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.