MeLiNet

W wersji 2.0 program MeLiNet stanowi wsparcie w zakresie doboru linek odgromowych oraz wykonywania analiz przeciwporażeniowych.

Program umożliwia m.in.: obliczenie prądów zwarciowych w linkach odgromowych w każdym przęśle linii oraz sprawdzenie obciążalności zwarciowej linek odgromowych dla stanu istniejącego lub po wymianie linki (w zmienionych warunkach zwarciowych). Możliwe jest także obliczanie napięć i prądów uziomowych płynących przez każdy słup analizowanej linii. Po wprowadzeniu odpowiedniego zestawu danych program jest pomocny w projektowaniu nowych linii.

Podstawowe możliwości obliczeniowe

Okno programu MeLiNet 2.0

Okno programu MeLiNet 2.0

1 - opcje programu
2- dane linii napowietrznej
3 - parametry zwarciowe linii i otoczenia

  • prąd zwarciowy - w toku obliczeń symulowane jest zwarcie kolejno na każdym słupie linii, a następnie dla każdego przęsła poszukiwana jest największa wartość prądu jaka płynęła przez dane przęsło dla poszczególnych zwarć.
  • prąd zastępczy 1-sekundowy dla przyjętego czasu trwania zwarcia - obliczany dla wyznaczonego wcześniej maksymalnego prądu zwarciowego,
  • gęstość prądu zwarciowego - weryfikowana z wartością dopuszczalną,
  • przekrój równoważny - obliczany m.in. dla przewodów światłowodowych, umożliwia porównanie obciążalności zwarciowej z tradycyjnie stosowanymi linkami AFL.

  • prąd zwarcia 1-fazowego (3I0) na każdym słupie,

  • prądy zwarciowe w przewodach odgromowych płynące w kierunku stacji A i B,

  • prąd uziomowy na danym słupie,

  • całkowity wypadkowy prąd uziomowy,

  • napięcie uziomowe.

Przy wprowadzaniu danych, program umożliwia korzystanie z bazy danych przewodów odgromowych.

Szerszy opis funkcji programu można znaleźć w dziale Pobieranie plików.

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.