Wykonujemy m.in. ekspertyzy wpływu przyłączenia farm wiatrowych lub innych źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych na KSE.

Rozwój energetyki rozproszonej i przyłączanie nowych źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej wymaga analizy wpływu tego źródła na pracę i parametry systemu elektroenergetycznego. W ramach analizy wykonujemy również analizę gospodarki mocą bierną oraz analizę jakościową energii elektrycznej w miejscu przyłączenia.

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.