Analiza dotyczy sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Usługa polega na takim doborze miejsc rozcięcia sieci promieniowej SN, aby straty energii były minimalne. Analiza ma na celu obniżenie strat energii w sieci SN bez ponoszenia większych nakładów inwestycyjnych.
W wyniku analizy nie przewiduje się więc istotniejszych zmian struktury sieci (instalowania na szerszą skalę nowych łączników, budowy stacji itp.), a jedynie zmianę stanu łączników istniejących. Istotą optymalizacji jest przedstawienie rozwiązania technicznego, które jest najlepsze z punktu widzenia określonego kryterium. Podstawowym kryterium optymalizacji mogą być koszty strat mocy i energii.
Zbiór wymaganych warunków technicznych (ograniczeń występujących w zadaniu optymalizacji) obejmuje:
  • nie przeciążanie elementów sieci,
  • zachowanie dopuszczalnych spadków napięć,
  • zapewnienie zasilania wszystkim odbiorcom,
  • utrzymanie promieniowej struktury sieci.

Głównym narzędziem obliczeniowym wykorzystywanym przy analizie jest program "OeS".

Efektem wykonania analizy jest zestawienie zmian położenia istniejących łączników SN w sieci w celu obliżenia strat technicznych w analizowanej sieci. Oznacza to wymierne korzyści ekonomiczne.

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.