Program "OeS 4.x" służy do obliczeń sieci elektroenergetycznych w warunkach roboczych i zwar­cio­wych. Program przeznaczony jest do obliczeń w sieciach elektrycznych promieniowych i wie­lo­krot­nie zamkniętych. Możliwości obliczeniowe programu pozwalają na analizę pracy sieci WN, SN i nN . Program umożliwia również analizę niezawodności zasilania i obliczenia związane z przyłączaniem do sieci nowych odbiorców.

  • rozpływ prądu roboczego,
  • straty w elementach sieci,
  • napięcia w węzłach sieci dla warunków roboczych i zwarciowych,
  • rozpływ prądu zwarciowego i poziomy napięć przy zwarciu trójfazowym,
  • parametry prądu zwarciowego w węzłach sieci przy zwarciu trójfazowym zgodnie z PN-EN-60909-0,
  • prąd zwarciowy węzłach sieci przy zwarciu dwufazowym,
  • prąd zwarciowy pojemnościowy,
  • deficyt mocy biernej dla wybranego węzła sieci.

 

Lista dotychczasowych wersji programu OeS


Dotychczasowym Klientom proponujemy migrację do nowszej wersji w atrakcyjnej cenie.

Ceny podajemy po zapytaniu ofertowym. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Program OeS 4.x wykonuje obliczenia rozpływowe w oparciu o metodę napięć węzłowych w ujęciu nietopologicznym.

Metodyka obliczania prądów zwarciowych jest zgodna z normą PN-EN-60909-0.

 

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.