Program "OeS" służy do obliczeń sieci elektroenergetycznych w warunkach roboczych i zwar­cio­wych. Program przeznaczony jest do obliczeń w sieciach elektrycznych promieniowych i wie­lo­krot­nie zamkniętych. Możliwości obliczeniowe programu pozwalają na analizę pracy sieci WN, SN i nN . Program umożliwia również analizę niezawodności zasilania i obliczenia związane z przyłączaniem do sieci nowych odbiorców.

Struktura analizowanej sieci tworzona jest poprzez rysowanie jednokreskowego schematu sieci. Równocześnie z rysowaniem i wprowadzaniem danych elementów schematu tworzony jest model cyfrowy sieci. Dzięki zastosowaniu bezparametrowych łączników możliwe jest wykonywanie obliczeń na bazie jednego schematu dla różnych wariantów pracy sieci.

Do dyspozycji użytkownika są następujące elementy sieci:

 • szyna,
 • system EE,
 • transformator dwu- i trójuzwojeniowy,
 • odbiór statyczny,
 • linia  EE,
 • silnik synchroniczny i asynchroniczny,
 • generator synchroniczny i asynchroniczny,
 • dławik zwarciowy,
 • bateria kondensatorów.
Okno główne programu OeS


Poniżej zestawiono wszystkie rodzaje elementów oraz ich warianty możliwe do umieszczenia na schemacie sieci. Należy podkreśllić możliwość rysowania kilku wariantów łącznika oraz linii, a także bloku generator-transformator. Możliwe jest również wprowadzanie na schemat elementów ułatwiających poruszanie się na schemacie (flaga i etykieta).

 

Ponadto program umożliwia również:

 • tworzenie bazy danych elementów układu elektroenergetycznego,
 • przenoszenie danych elementów sieci i wyników obliczeń do arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu oraz baz danych,
 • wykonywanie wydruków.

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć w menu Pobieranie plików.

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.