Aktualności

W dniach 17-19 września w Bielsku Białej odbyły się 32-gie Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB, w których wzięliśmy czynny udział.

Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko dziękujemy za dyskusje i cenne uwagi !!!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy IPC Sp. z o.o.:

- oprogramowanie dla elektroenergetyki:

 • OeS - obliczenia sieciowe,
 • PS-Sag - obliczenia zwisów i naprężeń linii napowietrznych,
 • MeLiNet - dobór linek odgromowych,

- specjalistyczne analizy techniczne sieci elektroenergetycznych:

 • zagrożenie łukiem elektrycznym (Arc Flash Hazard Assessment wg norm NFPA 70E oraz IEEE 1584),
 • parametry jakości napięcia,
 • gospodarka mocą bierną w zakładzie,
 • niezawodność zasilania odbiorców,
 • optymalizacja punktów rozcięć w sieci dystrybucyjnej SN,
 • wpływ źródeł na sieć,
 • audyt energetyczny,
 • określanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych,
 • inne, zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów.

Wszelkie dodatkowe sugestie i pytania proszę kierować drogą mailową (szczegóły w dziale Kontakt).

 

 

Zagrożenie łukiem elektrycznym
 

Od początku roku 2017 rozpoczęliśmy świadczenie usługi szkoleń w zakresie zagrożeń od łuku elektrycznego w kontekście amerykańskiej normy NFPA 70E, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 110.2 (D).

Ogólny zakres szkolenia:

 1. Zagrożenia związane z łukiem elektrycznym (zjawisko, oddziaływania),
 2. Wymagania NFPA 70E dla personelu
  (procedury, oznakowanie stref, znaczenie kategorii ARC, stosowanie środków PPE),
 3. Praktyczne stosowanie PPE odpowiednio do ARC.
 4. Podstawowe zasady ratownictwa w zakresie wymaganym przez NFPA 70E.

Zgodnie z zaleceniem NFPA 70 110. (E) odbycie i ukończenie szkolenia jest dokumentowane (protokół, certyfikat).

 

MeLiNet logo  

Z dniem 01.12.2016 r. zakończył się rozwój wersji MeLiNet 1.x

Bieżącą wersją komercyjną programu jest MeLiNet 2.0.

- Program rozszerzono o nowe funkcjonalności
.m.in. o obliczanie napięć i prądów UZIOMOWYCH

Instrukcję do nowego modułu można znaleźć w dziale Pobieranie plików Opis MeLiNet.pdf.

Ceny zakupu nowych licencji oraz migracji ze starszych wersji MeLiNet 1.x podajemy po zapytaniu ofertowym (adres mailowy w dziale Kontakt).

 

OeS 4.8 logo  

Z dniem 01.08.2016 r. zakończył się rozwój wersji OeS 4.6

Bieżącą wersją komercyjną programu jest OeS 4.8.

- Program rozszerzono o nowe funkcjonalności
.m.in. o BAZĘ DANYCH ELEMENTÓW

Instrukcję do nowego modułu można znaleźć w dziale Pobieranie plików OeS_48_Manual.pdf.

Ceny zakupu nowych licencji oraz migracji ze starszych wersji OeS 4.x podajemy po zapytaniu ofertowym (adres mailowy w dziale Kontakt).

     

 

Materiały XIX Seminarium Energotestu "Automatyka w Elektroenergetyce"

 

W dziale plików do pobrania udostępniamy pliki PDF z autorskimi publikacjami dotyczącymi  problematyki łuku elektrycznego.

W referatach omówiono podstawowe zagadnienia związane z:

 • oddziaływaniem łuku elektrycznego na organizm ludzki oraz urządzenia,
 • aktualnym stanem prawnym i wymaganiami normatywnymi,
 • metodyką wyznaczania stopnia zagrożenia łukiem,
 • metodami ograniczania zagrożenia pochodzącego od łuku elektrycznego.

Referat "Ochrona ludzi i urządzeń - zagrożenie łukiem elektrycznym i możliwości jego ograniczenia" wygłoszony został w kwietniu 2016r. na zorganizowanym w Szczyrku przez firmę Energotest Sp. z o.o. XIX Seminarium "Automatyka w Elektroenergetyce".

Artykuł "Zagrożenie łukiem elektrycznym i możliwości jego ograniczenia" opublikowany został w czasopiśmie Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) Wiadomości Elektrotechniczne nr 9/2016.

 

 

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.